ما با صداقت، رضایت می سازیم

ویژگی ها در یک نگاه

ما می دانیم نیازهای شما چیست

کوره سازان پاسارگاد
چرا ما؟

چرا ما؟

چرا گروه صنعتی پاسارگاد؟

-طراح و مبتکر و سازنده در در زمینه دستگاه های تولید زغال فشرده
-طراح و مبتکر و سازنده در در زمینه انواع کوره صنعتی زغال
-کلیه دستگاه ها و کوره ها بعد از طراحی با تست ها و آزمون و خطاهای متوالی به نتیجه 100% رسیده و سپس ساخت تکمیلی وارد بازار میشود
تمامی دستگاه ها و کوره های تولید زغال تضمین کیفیت محصول مکتوب دارند.

بارگیری چوب

مشاغل خانگی

78 456 123 021